Biuro Obrotu Nieruchomościami GL-CONSULT już od 1996 roku prowadzi profesjonalną obsługę osób fizycznych i osób prawnych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (działki, domy, grunty rolne a także nieruchomości komercyjne i tereny pod budownictwo mieszkaniowe).  

Podstawę funkcjonowania stanowi krajowa licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami No 2416 uzyskana przez właścicielkę firmy Grażynę Krzyżaniak 28 listopada 2001 r. 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym GENERALI S.A. numer polisy: PO/48181280/2019.

W naszych działaniach kierujemy się zasadami kodeksu Etyki i Standardami Zawodowymi Pośredników w obrocie nieruchomościami a przede wszystkim bezpieczeństwem i dobrem interesów naszych Klientów. Naszą pracę staramy sie wykonywać rzetelnie z wyjątkową starannością i fachowością.  

Biuro Nieruchomości GL-CONSULT proponuje obsługę w zakresie pośrednictwa:

 • kupna nieruchomości,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • wynajmu nieruchomości,
 • dzierżawy nieruchomości,
 • uzyskania dofinansowania (w tym kredytu) w zakupie nieruchomości,

a ponadto oferujemy usługi:

 • wyceny nieruchomości,
 • podziałów geodezyjnych,
 • projektowania architektonicznego i budowlanego,
 • porządzania audytu energetycznego sporządzania harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji,
 • analiz i prognoz finansowych,
 • uzyskania dofinansowania (kredytu) bieżącej działalności Firm w tym przygotowanie aplikacji kredytowej i reprezentacji Klientów w negocjacjach z bankami i/lub instytucjami finansowymi,
 • pozyskania pożyczek i kredytów przez osoby fizyczne w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Oferujemy także bieżące doradztwo gospodarcze on line za pomocą kontaktu mailowego na adres lucjan.szoltys@gl-consult.pl 

Świadczenie usług opieramy na wiedzy i doświadczeniu członków zespołu GL-Consult a także na wieloletniej współpracy z Kancelariami Notarialnymi, Rzeczoznawcami majątkowymi, Architektami, firmami budowlanymi, geodetami, bankami i instytucjami finansowymi.

Nasze certyfikaty :

image-1 image-2 image-3
image-4 image-5

Kontakt

Adres Biura:


ul. Rędzińska 71

54-106 Wrocław 


tel.+48 71 355-70-42 

tel./fax +48 71 359-90-22


e-mail: gl-consult@gl-consult.pl

http://www.gl-consult.pl